تلفن گویای وضعیت راه ها

تلفن گویای وضعیت راه ها

بهتر است قبل از سفر جهت اطلاع از وضعیت راهها با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ مرکز پیام پلیس راه ناجا تماس حاصل نمائید.