میزان جرائم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده های کل کشور

خلافی خودرو

ردیف

شرح تخلفات

میزان جریمه ( ریال)

جاده ها و شهرهای بزرگ

سایر شهرها

۱

عبور عابر پیاده از محلهای غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول خیابان هائیکه دارای پیاده رو است

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۲

دست گرفتن دوچرخه سوار و اسکیت سوار و اسکوتر و نظایر آن بوسیله نقلیه در حال حرکت

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۳

یدک کشی یا حمل بار بوسیله دوچرخه و دوچرخه موتوردار

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۴

بکار انداختن چرخهای بلبرینگی و فلزی در راهها

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۵

دو ترک سواری با دوچرخه پائی

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۶

راندن موتورسیکلت و دوچرخه و دوچرخه موتوردار در مواقع لغزنده بودن جاده و خیابان

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۷

حمل بارو اشیاء طویل توسط دوچرخه پائی و موتور سیکلت

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۸

نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا ترمز یا چراغ جلو یا عقب دوچرخه پائی و دوچرخه موتوردار

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۹

سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو اتومبیل

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۰

راندن دوچرخه موتور دار در پیاده رو

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۱

راندن دوچرخه پائی, اسکیت و اسکوتر و نظایر آن در وسط خیابان و جاده

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۲

سوار کردن هر مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری در صورت وجود شرکت حمل و نقل مسافربری در مبدا

۱۰۰۰۰

——

۱۳

سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسیهای تلفنی یا شرکتهای تاکسیرانی دربست

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۴

سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز در وسایل نقلیه شخصی

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵

عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس راهنما

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۶

بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه درحال حرکت یا نصب پرده یا کرکره و یا هرچیز دیگری که مانع دید عقب وسیله نقلیه شود

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۷

راندن دوچرخه پائی در حال رها کردن فرمان

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۸

سوار کردن هر نفر مسافر با سرنشین اضافی در تاکسی های شهری و بین شهری

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۹

استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسائط نقلیه همگانی

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۰

آویزان شدن از وسیله در حال حرکت

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۱

عبور وسائل نقلیه کندرو از محلهای غیر مجاز

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۲

نشاندن مسافر در طرف راست یا چپ راننده اتوبوس

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۳

سوار شدن به وسیله نقلیه و پیاده شدن از آن در حال حرکت ( در اتوبوسها کمک راننده و در سایر وسائل نقلیه مرتکب مسئول است)

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۴

سوار کردن سرنشین یا مسافر در سمت چپ یا راست راننده در وسایل نقلیه موتوری که فرمان آنها به ترتیب در سمت چپ یا راست قرار دارد.

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۵

حمل اشیاء بنحوی که قسمتی از آن از عرض وسیله نقلیه خارج شود.

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۶

راندن موتورسیکلت و دوچرخه موتوردار در حال رها کردن فرمان

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۷

حمل سرنشین با موتورسیکلت بیش از ظرفیت مجاز

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۸

نداشتن شماره جلو

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۲۹

خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۳۰

پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۳۱

استفاده غلط از چراغ راهنمای وسیله نقلیه

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۳۲

تعمیر وسائل نقلیه در معابر عمومی

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۳۳

عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راکب و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی

۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۴

روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم

۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۵

باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط از طرف سرنشین یا راننده در حال حرکت و حین توقف

۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۶

بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۷

عدم رعایت مقررات چراغهای راهنمائی چشمک زن در راهها

۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۸

حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پائین استفاده شود

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۹

در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۰

همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۱

راندن وسایل نقلیه غیرموتوری ویژه حمل بار در پیاده رو خیابانها

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۲

حرکت دادن غیر مجاز یا رها نمودن دامها و احشام و پرندگان در راهها

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۳

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان ردیف جلو در حین رانندگی

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۴

حرکت نکردن در داخل حد فاصل دو خط, در معابر خط کشی شده

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۵

توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۶

عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمائی و رانندگی در ساعت معین ممنوع اعلام می شود.

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۷

ریزش روغن, بنزین, نفت گاز( گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راهها

۴۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۸

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها

۴۰۰۰۰

۴۹

عدم رعایت مقررات ویژه عبور ماشین آلات کشاورزی و راهسازی در راهها

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰

عدم استفاده از علائم بازتاب که نشان دهنده طول وسایل نقلیه باربری است

۴۰۰۰۰

۵۱

توقف و سد معبر در سطوحی که بصورت شطرنجی رنگ آمیزی شده است

۴۰۰۰۰

۵۲

حمل مسافر توسط ماشین آلات کشاورزی

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۵۳

هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۴

خودداری از کناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در وسط سواره رو متوقف شده است

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۵

عدم رعایت فاصله کافی قبل و بعد از سبقت

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۶

یدک کشی وسیله نقلیه برخلاف مقررات و بدون رعایت احتیاط

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۷

استفاده غیر مجاز از وسایل اخباری ویژه وسایل نقلیه امدادی از قبیل چراغ گردان, آژیر و نظایر آن

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۵۸

حرکت به موازات هم در راههائی که عرض آنها گنجایش بیش از دو اتومبیل را ندارد و حرکت طولانی اتومبیل به موازات اتومبیل دیگری که در سمت راست آن حرکت می کند.

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۹

نداشتن دفترچه کار یا برگ فعالیت راننده وسیله نقیه ترابری جاده ای

۷۰۰۰۰

۶۰

توقف در محل ممنوع ( پارک ممنوع )

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۱

راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۲

استفاده از نورافکن, چراغهای الوان و اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمزدر جلو وسیله نقلیه

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۳

نداشتن عاج در سطح اتکاء لاستیک چرخ و همچنین استفاده از لاستیکهای فرسوده و غیر قابل اطمینان برای سواریها و وانت ها

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۴

عدم رعایت مقررات در گردش ها

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۵

سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب و یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۶

نصب هر نوع علائم و پلاکهای متفرقه و همچنین الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه بدون داشتن مجوز از مبادی ذیربط

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۷

پخش صدا از بلندگوی منصوب به وسایل نقلیه بدون اجازه مراجع ذیربط

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۸

استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیر ضروری

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۶۹

نداشتن شماره عقب و یا خوانا نبودن آن

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۷۰

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین و پلیس مدرسه

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۱

حرکت کمتر از سرعت مقرر در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده در صورت نبودن مانع به نحوی که موجب کندی عبور و مرور شود.

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۲

سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۳

توقف با موتور روشن بدون حضور راننده

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۷۴

توقف اتوبوس و مینی بوس در خارج از ایستگاههای تعیین شده

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۵

پارک کردن وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۶

تجاوز به سطح گذرگاه عابر پیاده در سواره رو

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۷

استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه آن در حین رانندگی

۷۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۷۸

خوردن, آشامیدن و استعمال دخانیات و پرتاب و یا ریختن ضایعات, اشیاء , آب دهان و بینی در هنگام رانندگی

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۷۹

عبور کامیون و اتوبوس در خطوط سرعت بزرگراهها و آزاد راهها

۷۰۰۰۰

۸۰

سوار کردن مسافر روی بار در راهها

۷۰۰۰۰

۸۱

پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب بوسیله پارچه, ورق آلومینیومی, رنگ و یا هر شیئی دیگر که باعث کاهش و تغییر و یا شدت نور می شود.

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۲

نداشتن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۳

قصور در بکاربردن وسایل اخباری از قبیل مثلث شبرنگ یا چراغ چشمک زن حسب مورد در جلو و عقب وسیله نقلیه متوقف در روی راهها

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۴

همراه نداشتن گواهینامه رانندگی یا کارت شناسائی خودرو و یا بیمه نامه شخص ثالث

۷۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۵

نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسایل نقلیه عمومی

۷۰۰۰۰

۸۶

نداشتن برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی در صورت وجود شرکت حمل و نقل مسافربری در مبدا

۷۰۰۰۰

۸۷

عدم استفاده و یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما در گردش به چپ یا به راست یا هنگام توقف در شهر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۸

توقف در محل ایستادن ممنوع ( مطلقا ممنوع )

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۸۹

توقف دوبله در معابر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۰

ورود وسائل نقلیه غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۱

توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی ( اتوبوس, تاکسی و … )

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۲

رعایت نکردن تقدم عبور عابر از طرف راننده در گذرگاه عابر پیاده

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۳

استفاده نکردن از عینک طبی در حین رانندگی برای کسانیکه در گواهینامه آنان ضرورت رانندگی با عینک درج شده است.

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۹۴

گردش بچپ یا به راست در محل ممنوع

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۹۵

توقف وسایل نقلیه در سطح آسفالت جاده ها و محلهائی که شانه خاکی وجود دارد

۱۳۰۰۰۰

—-

۹۶

توقف وسایل نقلیه باربری سنگین ( ۵ تن به بالا) و اتوبوسهای خارج شهری در خیابان ها و در ساعات غیر مجاز

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۷

تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه که از طرف اداره راهنمائی و رانندگی داده شده است.

۱۳۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۹۸

شستشوی وسیله نقلیه در راهها ( خیابان و جاده )

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۹۹

عبور کامیونهای سنگین و اتوبوس های خارج شهری در ساعات و مسیرهای غیر مجاز در شهر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۰

توقف از ابتدا تا انتهای پیچ ها ( قوسهای) حریم تقاطعها و روی پل و داخل تونل

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۱

تصادف ناشی از عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه جلو یا عدم توجه به جلو

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۲

عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ قرمز چشمک زن

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۳

حمل کود, زباله و نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم.

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۰۴

بوق زدن غیر ضروری و مکرر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۵

توقف در داخل و یا حریم تقاطعهای راه آهن در فاصله کمتر از ۱۵ متر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۶

توقف وسایل نقلیه روی خط کشی عابر پیاده و یا فاصله ۱۰ متری آن در سواره رو

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۷

عدم رعایت مسیر های تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۸

صدای ناهنجار لوله اگزوست

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۰۹

عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط و مسیرهای ویژه اتوبوسرانی, عابر پیاده, دوچرخه و نظایر آن

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۱۰

نداشتن چراغ های سالم جلو, عقب و یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه

۱۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۱۱

نداشتن وسایل ایمنی سالم و مناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و دو عدد برف پاکن و بخاری

۱۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۱۲

حرکت با استفاده از شماره موقت پس از ده روز از زمان تحویل پلاک

۱۳۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۱۳

حرکت با پلاک غیر مجاز و فاقد اعتبار

۱۳۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۱۴

حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی و یا غیر مجاز در شهرها

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۱۵

حمل جنازه با وسایل نقلیه عمومی

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۱۶

حرکت در سرازیری با دنده خلاص

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۱۷

نداشتن کارت بیمه سرنشین وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده ها

۱۳۰۰۰۰

—-

۱۱۸

حمل بار تجارتی توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۱۹

حرکت با دنده عقب غیر ضروری ( خلاف جهت حرکت )

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۲۰

تغییر خط و حرکت در معابر خط کشی شده بدون رعایت مقررات مربوط

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۲۱

تجاوز به چپ از خط وسط معابر

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۲۲

مغایرت کارت شناسایی با مشخصات فنی وسیله نقلیه

۱۳۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۲۳

نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری

۱۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۲۴

عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس راهنما

۱۳۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۲۵

نداشتن زوج پلاک و یا دستکاری و نداشتن پلاک سوم

۱۳۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۲۶

توقف خودرو در حاشیه راهها که اقدام به فروش کالا می نمایند

۱۵۰۰۰۰

—-

۱۲۷

حرکت بطور مارپیچ در راهها

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۲۸

عدم رعایت حق تقدم عبور

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۲۹

نداشتن عاج در سطح اتکا لاستیک چرخ و همچنین استفاده از لاستیکهای فرسوده و غیر قابل اطمینان برای وسایل نقلیه سنگین

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۰

عبور از چراغ قرمز

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۱

تجاوز از سرعت مجاز

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۲

سبقت غیر مجاز

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۳

عبور از محل ممنوع

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۴

توقف دوبله در محل ( ایستادن ممنوع ) در شهرها

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۵

حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۶

رانندگی با وسیله نقلیه ای که بعلت نقص فنی دود می کند

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۳۷

حمل باری که موجب ناراحتی مسافران گردد ( در جاده ها)

۱۵۰۰۰۰

—-

۱۳۸

حمل اشیاء کثیف و آلوده و حیوانات با وسیله نقلیه مسافربری

۱۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۳۹

تخلیه نخاله, زباله, مصالح ساختمانی, فاضلاب و امثال آن در راهها و حریم آنها

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۴۰

استفاده از انوع بوق شیپوری و یا بوقهای دارای صدای ناهنجار در مناطق مسکونی و دیگر مناطق غیر مجاز

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۴۱

نداشتن بیمه شخص ثالث

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۴۲

عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه ظرف سی روز از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمائی و رانندگی به وسیله ای که از طرف اداره تعیین می شود.

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۴۳

حمل تیرآهن و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۴۴

رانندگی با وسیله نقلیه فاقد پلاک

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۴۵

نقص سیستم روشنائی وسایل نقلیه به هنگام شب

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۴۶

توقف وسیله نقلیه در پیاده رو

۱۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۴۷

عدم استفاده از بارنامه و یا صورت وضعیت با وجود پایانه ها یا شرکت حمل و نقل بار یا مسافر در مبدا حرکت توسط وسایل نقلیه عمومی در جاده ها

۱۵۰۰۰۰

—-

۱۴۸

مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده

۱۵۰۰۰۰

—–

۱۴۹

استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت

۱۵۰۰۰۰

—–

۱۵۰

عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان ترانزیت

۱۵۰۰۰۰

—-

۱۵۱

استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز پیک نیک, بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۵۲

حمل مواد سوختی خارج از باک, توسط وسایل نقلیه به استثناء وسایل نقلیه مجاز و نصب باک غیر مجاز

۱۵۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۵۳

عدول از مقررات حمل بارهای عمومی در راهها

۱۵۰۰۰۰

—-

۱۵۴

عدم بارگیری و مهار ایمن محمولات در راهها

۱۵۰۰۰۰

—-

۱۵۵

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز که برای هر راننده تعیین می شود

۱۵۰۰۰۰

—-

۱۵۶

رانندگی در حالت و شرایط مستی که با استفاده از دستگاههای آزمایش الکل مشخص می گردد

۱۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۵۷

سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههائی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه

۱۵۰۰۰۰

—–

۱۵۸

باز کردن قفل مخصوص وسایله نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی نصب شده است

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۵۹

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۶۰

دور زدن در محل ممنوع

۲۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۱۶۱

سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محل های مجاز

۲۰۰۰۰۰

—-

۱۶۲

عدم تطبیق نام موسسه مندرج در بدنه وسایل نقلیه همگانی با مشخصات مذکور در صورت وضعیت مسافری

۲۰۰۰۰۰

—-

۱۶۳

استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد برای وسایل نقلیه عمومی

۲۰۰۰۰۰

—–

۱۶۴

حمل مسافر با وسایل نقلیه غیر مسافربری

۲۰۰۰۰۰

—–

۱۶۵

عدم داشتن بغل نویسی خودروهای با پلاک دولتی

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۶۶

هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار ( تا خوگراف ) در وسایل نقلیه عمومی

۲۵۰۰۰۰

——

۱۶۷

جابجائی مسافر با وسیله نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن دستگاه تاخوگراف و یا استفاده از صفحات غیر استاندارد در دستگاه تاخوگراف

۲۵۰۰۰۰

——

۱۶۸

جابجائی مسافر با وسیله نقلیه دارای پلاک خصوصی در جاده ها

۲۵۰۰۰۰

—–

۱۶۹

عدم رعایت مقررات حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

۲۵۰۰۰۰

۱۷۰

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و حرکت بر روی یک چرخ و یا حرکات آکروباتی در سطح راهها

۳۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۷۱

عدول از مقررات حمل بارهای ترافیکی در راهها

۳۰۰۰۰۰