نحوه دریافت خلافی

دریافت خلافیمالکان خودرو می توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز شماره عمومی پشت کارت خودرو VIN را به شماره ۳۰۰۰۵۱۵۱ ارسال و میزان خلافی خود را در مدت ۴۰ ثانیه دریافت کنند.

تلفن گویای ۸۸۲۸۸۸۸۸ از ساعت ۳۰/۷ تا ۲۱ میزان خلافی خودروها را اعلام می کند.

هزینه دریافت پیام کوتاه برعهده متقاضیان می باشد.