واگذاری ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار پلاک ملی موتورسیکلت

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور گفت: دو میلیون و ۹۰۰ هزار موتورسیکلت پلاک ملی دریافت کردند.

شماره گذاری موتورسیکلت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد رستمی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح مرکز تعویض پلاک خلیج فارس ویژه موتورسیکلت‌ها اظهار داشت: شروع شماره گذاری موتورسیکلت به سال ۴۳ بر می‌گردد که تا مرداد سال ۸۹ ادامه داشته و در این مدت ۲٫۵ میلیون دستگاه به صورت دستی شماره گذاری شد که ۹۷۰ هزار موتورسیکلت مربوط به شهر تهران بود. متاسفانه در این مدت آمار شماره گذاری موتورسیکلت‌ها مناسب نبود و تا سال ۸۱ تنها ۲۵۰ هزار موتورسیکلت دارای پلاک بودند که برابر آمارها از هر ۴ موتورسیکلت تولید شده در کشور تنها یک دستگاه شماره گذاری می‌شد.

وی ادامه داد: از مرداد سال ۸۲ تا تیرماه ۸۸ نیز در مجموع ۵ میلیون و ۵۵ هزار و ۴۵۸ دستگاه موتورسیکلت پلاک قدیمی دریافت کردند که یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه مربوط به شهر تهران بود.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور با اشاره به طرح ساماندهی شماره گذاری موتورسیکلت‌ها تاکید کرد: ‌در مرحله سوم شماره گذاری که از تیرماه سال ۸۸ آغاز و از بهمن ماه سال ۸۸ با تعویض پلاک ملی و قدیمی ادامه یافت، دو میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت پلاک ملی دریافت یا تعویض پلاک شدند که از این میزان ۷۰۰ هزار دستگاه متعلق به شهر تهران بود.