تدوین آیین نامه اجرایی تغییر گواهینامه‌های رانندگی

سردار مهری جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد : تصویب قانون تغییر گواهینامه‌های رانندگی به سه پایه در آخرین روزهای کاری سال گذشته در هیئت دولت صورت گرفت. براساس این مصوبه گواهینامه‌های رانندگی از حالت فعلی به سه پایه تبدیل خواهد شد.
سردار مهری

وی خاطرنشان کرد : براساس این قانون گواهینامه پایه یک برای رانندگی با خودروهای سنگین، گواهینامه پایه دو برای رانندگی با خودروهای نیمه سنگین و پایه سه ویژه رانندگی با خودروهای سبک خواهد بود.

مهری تصریح کرد: کمیسیون تدوین آیین نامه اجرایی این قانون در پلیس راهور ناجا تشکیل شده است تا درخصوص آموزش‌های لازم و شرایط صدور گواهینامه‌های جدید تصمیم‌گیری شود.