رانندگی بدون گواهینامه جرم است

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور:
رانندگی بدون همراه داشتن گواهینامه به هر بهانه‌ای جرم است.

رانندگی بدون گواهینامه

سرهنگ مرتضی دهقانی افزود:‌ بر اساس متن قانون تمام افرادی که در جاده‌های درون شهری و برون‌شهری کشور به تردد با خودرو اقدام می‌کنند باید گواهینامه با خود به همراه داشته باشند لذا اگر فردی به هر بهانه‌ای با خود گواهینامه به همراه نداشته باشد ماموران پلیس راهور موظف هستند تا برای فرد جریمه ۳۰ هزار تومانی در نظر بگیرند.

وی ادامه داد:‌ عدم همراه داشتن گواهینامه در سیستم مرکز اجرائیات پلیس راهور دارای کد است و بدون هیچ اغماضی با این نوع تخلف برخورد می‌شود.

این مقام انتظامی اظهار داشت: اگر کسی دارای گواهینامه باشد ولی در حین رانندگی گواهینامه‌اش را همراه نداشته باشد از وی کارت ملی یا یکی از اوراق شناسایی دریافت می‌شود لذا فرد طی ۴۸ ساعت وقت دارد تا خود را به یکی از مراکز پلیس راهور محل سکونت خود معرفی کند و گواهینامه خود را ارائه کند که در غیر این صورت فرد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: کسانی که گواهینامه خود را گم کرده‌اند باید با اعلام مفقودی و دریافت تاییدیه مرکز صدور گواهینامه نسبت به دریافت گواهینامه جدید اقدام کنند. با تاییدیه صادر شده این افراد با زمان تعریف شده در آن تاییدیه اجازه تردد در جاده‌ها را دارند.