ثبت‌نام آرم‌های طرح ترافیک سال ۹۲

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران زمان ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان دریافت دریافت آرم طرح ترافیک سال ۹۲ را اعلام کرد.

به گزارش  ایسنا، وحید نوروزی با اشاره به اینکه ثبت‌نام آرم‌های طرح ترافیک سال ۹۲ همانند سال گذشته اینترنتی خواهد بود گفت:‌ ثبت‌نام برای آرم‌های طرح ترافیک سال ۹۲ از نیمه اول آبان ماه آغاز می‌شود.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران زمان ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان دریافت دریافت آرم طرح ترافیک سال 92 را اعلام کرد.

وی افزود: بر اساس آخرین تغییرات صورت گرفته سهمیه آرم‌های طرح ترافیک سال آینده بدون تغییر همان ۹۸ هزار و ۲۰۰ فقره است که بخشی از آن به صورت روزانه و هفتگی به فروش خواهد رسید.
معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص قیمت آرم‌های طرح ترافیک سال ۹۲ نیز گفت: لایحه مربوطه در این خصوص تدوین شده است و بزودی به شورای شهر تهران ارائه می‌شود.
وی پرداخت عوارض و ‌داشتن معاینه فنی معتبر را از الزامات ثبت‌نام اینترنتی آرم‌های طرح ترافیک سال ۹۲ عنوان و تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۰۴ معبر شهر تهران در محدوده طرح ترافیک با ۳۰۰ دستگاه دوربین کنترل می‌شود که خودروهای متخلف در این محدوده به صورت الکترونیکی اعمال قانون می‌شوند.