برخورد پلیس با شیشه های دودی و لامپ های زنون غیر استاندارد

thum-d5683bbc738eef2b7a48-dudi

 

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از برخورد با خودروهای دارای شیشه دودی خبر داد و گفت: پلیس برابر قانون خودروهای دارای شیشه دودی که داخل خودرو قابل رویت نباشدرا اعمال قانون می کند.
سرهنگ حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار سایت راهور اظهار داشت: درسالهای اخیر استفاده از شیشه های دودی علاوه بر استان های گرمسیری در سایر نقاط کشور به ویژه تهران افزایش یافته است. پلیس براساس قانون با خودروهایی که پس از دودی کردن شیشه ها داخل آنها مشخص نباشد و ماموران نتوانند داخل آن را مشاهده کنند برخورد کرده و علاوه بر اعمال قانون باید شیشه اصلاح شود.
وی ادامه داد: مصادیق این شیشه ها مشخص شده است و مالک هر خودرویی که دارای این شیشه ها باشد می تواند مصداقها را روی خودروی خود بررسی کند. براساس قانون استفاده از این شیشه ها در صورتی که داخل خودرو مشخص باشد، منعی ندارد.
به گفته عابدی استفاده از لامپ های زنون غیراستاندارد نیز ممنوع است و گشتهای پلیس در شب اگر با خودرویی مواجه شوند که از لامپ های زنون غیر استاندارد استفاده می کند براساس قانون خودرو را اعمال قانون می کنند.