۳۹۰ نقطه حادثه‌خیز در پایتخت شناسایی شد

معاون ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه تا به حال از میان این ۳۹۰ نقطه مشکل ۱۸۳ نقطه مرتفع شده است، گفت: برای رفع مشکلات نقاط حادثه خیز دیگر نیز اقداماتی در حال انجام است.
ایسنا: معاون ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از شناسایی ۳۹۰ نقطه حادثه خیز در سطح معابر و خیابان های پایتخت خبر داد.

سرهنگ پرویز حسینی گفت: برابر تدابیر رییس پلیس تهران بزرگ، طرح شناسایی نقاط حادثه خیز در سطح معابر و خیابان های پایتخت در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا تمامی معابر، تقاطع ها و… که در طول یک سال گذشته چندین تصادف فوتی یا جرحی در آن رخ داده بود مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: سرانجام در انجام ارزیابی ها ۳۹۰ نقطه حادثه خیز در سطح معابر و و تقاطع های پایتخت شناسایی شده و به شهرداری نیز این موضوعات اعلام شد تا آنان در اسرع وقت نسبت به ایمن سازی محل و رفع نواقص اقدام کنند.

معاون ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه تا به حال از میان این ۳۹۰ نقطه مشکل ۱۸۳ نقطه مرتفع شده است، گفت: برای رفع مشکلات نقاط حادثه خیز دیگر نیز اقداماتی در حال انجام است.

حسینی با بیان اینکه این نقاط را با نصب بنر به شهروندان اعلام کرده ایم، گفت: تا زمانی که مشکل این نقاط حل نشود، این بنرها در جای خود خواهد ماند تا شهروندان هنگام عبور از این قسمت ها احتیاط بیشتری داشته باشند.