آرشیو تلفن گویای خلافیتلفن گویای خلافی

http://gavahinameh.comhttp://gavahinameh.comhttp://gavahinameh.comhttp://gavahinameh.comhttp://gavahinameh.comhttp://gavahinameh.com http://gavahinameh.comhttp://gavahinameh.comhttp://gavahinameh.com http://gavahinameh.com http://gavahinameh.com http://gavahinameh.com
  • مالکان خودرو می توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز شماره عمومی پشت کارت خودرو VIN را به شماره ۳۰۰۰۵۱۵۱ ارسال و میزان خلافی خود را در مدت ۴۰ ثانیه دریافت […]

    نحوه دریافت خلافی

    مالکان خودرو می توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز شماره عمومی پشت کارت خودرو VIN را به شماره ۳۰۰۰۵۱۵۱ ارسال و میزان خلافی خود را در مدت ۴۰ ثانیه دریافت […]

    ادامه مطلب...